Į pradžią
sfile_

Vieša paskaita, skirta programai „Šimtas pavasarių“

Dalyvauja Izolda Keidošiūtė

Po paskaitos - filmai „Lituanikos sparnai"(rež. Robertas Verba, 1983 m.) ir „Sveika, jaunyste"

(rež. Robertas Verba, 1977 m.)