Į pradžią
repository_misc/movies/sfile_1061

Mėlyniesiems katilėliams aidint

Režisierius: Enrika Striogaitė

Lietuva, dokumentika, 40 min., 2009 m.
„Mėlyniesiems katilėliams aidint“ – dokumentinis filmas apie Kauno valstybinio lėlių teatro įkūrėją, neeilinę asmenybę, Stasį Ratkevičių. Ilgą ir spalvingą gyvenimą nugyvenęs S. Ratkevičius – tikra mūsų kultūros istorija. Įdomus, nestokojantis humoro, teatrališkas menininkas filme pasakoja apie savo gyvenimą – pirmojo profesionaliojo Lėlių teatro įkūrimą, meilę, žmogaus misiją, Šeštokų geležinkelio pylimą, paskendusį mėlynų katilėlių jūroje...
S. Ratkevičius nuo pat vaikystės domėjosi muzika. Šeštokuose, į kuriuos su tėvais sugrįžo iš Rusijos, išmoko groti smuiku, fortepijonu, vargonais. Turėjo gražų balsą, giedodavo per mišias. Pastebėjęs talentingą jaunuolį, muzikos pedagogas ir chorvedys Juozas Matutis penkiolikmetį S. Ratkevičių pakvietė vargoninkauti į Kalvariją, o oficialiai jį įdarbino... psichoneurologijos ligoninėje. Čia jis susidomėjo medicina, pradėjo tarnauti Karo ligoninės sanitarijos puskarininkų mokykloje, vėliau su tarnybos draugu įstojo į Medicinos institutą. Vis dėlto, pasak S. Ratkevičiaus, jį „paviliojo muzika“. Mokėsi Konservatorijoje, dainavo Vilniaus filharmonijos chore ir net spektakliuose su operos legenda Kipru Petrausku. Lankė chorą pas lietuvių muzikos patriarchą Juozą Naujalį, pats subūrė ne vieną chorą.

Apie režisierę:
Režisierė Enrika Striogaitė yra poetė, rašytoja ir žurnalistė. Gimė 1967 m. Kaune. 2002 m. baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. 2005–2007 metais dirbo Kauno televizijoje, kūrė ir vedė kultūros laidą „Konrado kavinė“. 2004 m. išleido pirmąją knygą – poezijos rinktinę „Lyja“, 2005-aisiais – poezijos knygą „Vienišėja“. Šiuo metu rašo romaną, kuriame įpintas ir Stasio Ratkevičiaus gyvenimas, taip pat kuria dokumentinį filmą apie dailininką Eugenijų Varkulevičių, rašo į Lietuvos kultūrinę spaudą.
Operatorius: Antanas Budrys