Į pradžią
Duomenų apsaugos politika
 
VšĮ „Visos mūzos“, Tarptautinio Kauno kino festivalio organizatorius, (toliau - „Kino festivalis“) gerbia visų savo žiūrovų, projektų dalyvių, paslaugų gavėjų, partnerių ir rėmėjų, įskaitant Kino festivalio svetainės http://www.kinofestivalis.lt (toliau - Svetainė) lankytojus, teisę į privatumą.
 
Mes įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą bei Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
 
Tvarkomi duomenys tiesioginės rinkodaros (kvietimai į renginius, pasiūlymai, apklausos ir kt.) tikslais
 
Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome šiuos Jūsų duomenis: el. paštas, Jūsų įrenginio IP adresas.
 
Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomų duomenų teisinis pagrindas
 
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
 
Gavę Jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome Jūsų asmenis duomenis, o remdamiesi mūsų teisėtu interesu atrinkti ir pasiūlyti Jūsų poreikius atitinkančią informaciją galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją. Siųsti Jums naujienas, laiškus, naujienlaiškius, kvietimus į renginius ir apklausas galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją.
 
Naujienlaiškiuose taip pat galime Jus pakviesti į renginį ar dalyvauti apklausoje apie tai, kokius renginius mėgstate, kokia Jūsų nuomonė apie Kino festivalį ir kitą mūsų vykdomą veiklą, tačiau dalyvavimas šiuose renginiuose nėra privalomas.
 
Atsisakyti Kino festivalio siunčiamų naujienlaiškių galite spustelėję atsisakymo nuorodą atsiųstame naujienlaiškyje arba susisiekę su mumis el. paštu: info@kinofestivalis.lt.
 
Atsisakius naujienlaiškio, Jūsų pateikti duomenys bus ištrinti iš mūsų duomenų bazės negrįžtamai.
 
Įsipareigojame Jūsų mums pateiktos informacijos neperduoti trečiosioms šalims.
 
Nuorodos į interneto svetaines
 
Naujienlaiškiuose ir mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių (mūsų partnerių ir rėmėjų) interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
 
Atkreipiame dėmesį, trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos naujienlaiškiuose ir (ar) Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Kino festivalis neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų duomenų apsaugos/ privatumo politikų nuostatas.
 
Informacija apie duomenų valdytoją
 
VšĮ „Visos mūzos“ (Tarptautinio Kauno kino festivalio organizatorius), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta viešoji įstaiga, kodas 300528627, registruota buveinė Antanavos g.2, Kaunas, Lietuvos Respublika, info@kinofestivalis.lt, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.